Znaki informacyjne BHP

Umieszczanie znaków informacyjnych w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, stacje paliw, jak również w innych wielkich firmach, gdzie przebywa w tym samym czasie bardzo dużo osób, jest bardzo ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów, jak również poprawnego poinformowania ich o drodze ewakuacyjnej, wraz z miejscem wskazanym do zbiórki wszystkich osób oraz ich przebywania podczas ewakuacji. Tego rodzaju znaki są podstawową informacją dotyczącą prawidłowego procesu ewakuacyjnego.

Znaki przeciwpożarowe informacyjne

informacyjne znaki bhp ppożPlan ewakuacji jest ważny dla każdego miejsca, gdzie znajduje się w jednym momencie duża ilość osób. Tego rodzaju miejscami są centra handlowe, jak również stacje paliw, duże przedsiębiorstwa zatrudniające ogromne ilości osób, jak również szkoły, czy też kina lub teatry. W takich miejscach, powinny zostać zainstalowane odpowiednie informacyjne znaki bhp ppoż, które pozwolą na zapoznanie się z prawidłową drogą ewakuacji w czasie alarmu pożarowego, lub jakiegokolwiek innego alarmu ewakuacyjnego, potrzebnego do sprawnego opuszczenia budynku przez dosłownie każdą osobę w nim się znajdującą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa takich osób oraz ochrony ich życia. Dzięki takim znakom, każda osoba znajdująca się w budynku może zapoznać się z dokładną drogą ewakuacyjną, jak również poznać miejsce wyjścia, oraz dokładnie zorientować się, w których miejscach w budynku znajdują się gaśnice, oraz potrzebne inne urządzenia, w celu ugaszenia pożaru, lub innego zagrożenia, które może narazić inne osoby przebywające w budynku na utratę zdrowia lub życia. Tego rodzaju znaki informacyjne są także wymagane przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a zainstalowanie takich znaków w budynku jest konieczne przez przedsiębiorstwo, zanim uruchomi ono działalność, w której przebywać będą ogromne tłumy osób. Znaki informacyjne powinny także być czytelne, oraz zostać umiejscowione w sposób widoczny, oraz nie powinny być zakrywane przez inne przedmioty.

Profesjonalne znaki informacyjne dla stacji paliw, szkół, centrów handlowych, teatrów, kin, czy też wielkich przedsiębiorstw, są dostępne w najróżniejszej konfiguracji. Jednak ich zastosowanie w nawet najprostszej wersji jest konieczne, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, a także w celu upłynnienia procesu każdej ewakuacji w przypadku alarmu. Znaki przeciw pożarowe, także powinny być zastosowane w miejscach, gdzie mamy do czynienia z produktami łatwopalnymi. Tego rodzaju znaki, mają główne zastosowanie przy stacjach paliw.