Zezwolenia na przewóz odpadów

Według urzędu statystycznego polskie firmy coraz częściej starają się o otrzymanie zezwolenia na transportowanie odpadów na terytorium innego państwa. Oczywiście także w Polsce możemy pozbyć się w zasadzie każdego materiału lub dowolnej substancji. Bywa jednak, że punkt odbioru, składowania lub utylizacji konkretnych śmieci znajduje się bardzo daleko, a samo przyjęcie odpadów jest kosztowne.

Transport odpadów do Niemiec 

niemcy - niezbędne zezwolenie na transport odpadówW Polsce oczywiście radzimy sobie ze wszelkimi nieczystościami na miarę naszych możliwości. Wszelkie śmieci w myśl ustawy o gospodarowaniu odpadami powinny być dokładnie sortowane, a następnie przekazywane do odpowiedniego punktu ich zbiórki, skąd trafią na wysypisko lub zostaną poddane procesowi utylizacji bądź recyklingu. Na szczęście najnowsze badania wskazują, że z roku na rok Polacy chętniej oddzielają plastik od szkła i papieru. Największy problem jako kraj mamy jednak z pozbywaniem się materiałów i surowców potencjalnie groźnych dla środowiska, ludzi i zwierząt. Odpady niebezpieczne muszą być odpowiednio zabezpieczane, transportowane i utylizowane, co generuje dość duże koszty. Nikogo nie powinno dziwić, że polskie przedsiębiorstwa szukają sposobów, aby nie płacić bardzo dużych pieniędzy za niszczenie generowanych przez nie śmieci. Często postanawiają wywieźć nieczystości poza granice naszego państwa. Najlepiej w Europie z odpadami radzą sobie Niemcy – niezbędne zezwolenie na transport odpadów do tego kraju można otrzymać stosunkowo łatwo. Dokument ten wydawany jest przez polskie urzędy poszczególnych miast na podstawie zaświadczenia o zgodzie na spalenie śmieci na terenie konkretnego landu. U naszych zachodnich sąsiadów istnieje o wiele więcej spalarni śmieci niż w Polsce, dzięki czemu roczna produkcja energii elektrycznej tego kraju jest o ponad 200% wyższa niż u nas. Oczywiście utylizowanie groźnych odpadów wymaga bardzo specjalistycznych środków ochrony oraz korzystania z najnowszych zdobyczy techniki. Nie wszystkie istniejące na terenie naszego kraju spalarnie są tak wydajne oraz ekologiczne, jak te, które spotyka się w Niemczech.

Przedsiębiorcy, którzy produkują w swoich zakładach duże ilości śmieci, mogą pozbyć się ich nie tylko na terenie naszego kraju. Warto wiedzieć, że czasami opłacalne jest przewiezienie odpadów do Niemiec, ponieważ nie generuje to tak dużych kosztów. Spalarnie naszych sąsiadów są wykonane bardzo precyzyjnie i (co niezwykle istotne) spełniają wszelkie normy jakościowe w kwestii dbania o środowisko naturalne, w tym oczywiście o powietrze.