Zabezpieczanie konstrukcji betonowych przed wodą

 

Beton stanowi jeden z najbardziej znanych materiałów budowlanych stosowanych obecnie w budownictwie. Pod względem chemicznym jest niczym innym jak kompozytem, którego głównymi składnikami są cement stanowiący spoiwo oraz wypełniacz, czyli kruszywo. W niektórych przypadkach może zawierać również dodatek innych składników takich jak woda czy specjalne związki chemiczne, które poprawią jego pożądane właściwości. Do najczęściej stosowanych kruszyw w produkcji betonu wykorzystuje się piasek, żwir, które stanowią naturalne dodatki. Rzadziej jako kruszywo wykorzystywane są materiały sztuczne.

Hydroizolacja konstrukcji wykonanych z betonu

iniekcja ciśnieniowa betonuBeton jako surowiec budowlany jest bardzo twardy. Poszczególne rodzaje betonu różnią się między sobą nie tylko samym składem, ale także ciężarem właściwym. Dodatkowo podczas klasyfikacji betonu można wyróżnić rodzaje betonu w zależności od sposobu jego produkcji. Każdy rodzaj betonu przeznaczony jest także do innych typów budowli. Na przykład beton, którego masa jest naprawdę wysoka znalazł zastosowanie w przypadku budynków spełniających rolę schronów przed promieniowaniem jonizującym. Beton jako materiał budowlany wykazuje także różne poziomy odporności na wodę oraz wilgotność. Jego wodoszczelność bada się podczas wystawiania kostki sześciennej takiego betonu na wodę pod ciśnieniem. Beton nazywa się wodoszczelnym, gdy wykazuje bardzo niewielką porowatość w swej strukturze. Dla ścian i budynków wykonanych ze standardowych betonowych elementów najczęściej ich porowatość jest dość duża. W przypadku, gdy dochodzi do przerwania ciągłości związanej z hydroizolacją następuje zbieranie się w ich wnętrzu wody. To w konsekwencji prowadzi do niszczenia. Rozwiązaniem, które pomoże uratować zniszczone ściany to iniekcja ciśnieniowa betonu. To metoda, która polega na odbudowie wodoszczelnej warstwy, dzięki czemu woda nie dostaje się do wnętrza ścian budynków. Jako substancje uszczelniające najczęściej w przypadku betonu stosuje się różnego rodzaju żywice poliuretanowe. Charakteryzuje je mała lepkość, co ich przypadku jest bardzo pożądaną właściwością. Iniekcja ciśnieniowa betonu może być także wykorzystywana do sklejania rys, które powstają w strukturze betonu.

Substancje uszczelniające w iniekcji ciśnieniowej wprowadzane są zarówno pod wysokim jak i niskim ciśnieniem. Jest to metoda, która świetnie sprawdza się w przypadku zarówno niewielkich jak i dużych rys, które tworzą się w strukturze betonu za sprawą niszczącej siły wody. W zależności od intensywności z jaką wycieka woda z betonowych konstrukcji stosuje się także różne rodzaje substancji uszczelniających. Dodatkowo także będzie uzależnione to od bliskości konstrukcji betonowych i gruntów ziemnych.