Wywiad gospodarczy agencji detektywistycznych

Współczesne decyzje biznesowe opierają się na wiedzy. Jeżeli wiem, że dana spółka, nawet pomimo niskiej ceny i dotychczasowych niepowodzeń biznesowych ma szanse zaistnieć na rynku, ma szansę zaistnieć na rynku to być może zdecyduję się na jej kupno. Każda tego rodzaju inwestycja musi być jednak poprzedzona dokładnym sprawdzeniem due dilligence opartym o zbadanie kondycji spółki, zbadaniem zdolności do generowania zysków, potencjału kadry nadzorczej etc.

Agencje detektywistyczne w biznesie

biuro detektywistyczne w KrakowieW ostatnim roku polska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była świadkiem kilku ciekawych debiutów. Moją uwagę przykuła firma zajmująca się badaniami, produkcją i wdrażaniem leków nowotworowych. Branża jest mi całkowicie nieznana, ale uznałem że warto się zainteresować tą spółką. Rok obserwacji pokazał, że cena akcji spółki cały czas pikuje w dół, już teraz cena akcji kwalifikuje je jako tzw. akcje śmieciowe. Usłyszałem, że jeden ze znajomych skorzystał z jednej z usług oferowanych przez biuro detektywistyczne w Krakowie, mianowicie z wywiadu gospodarczego. Firma detektywistyczna zarekomendowała mu inwestycję w spółkę, pomimo powszechnie panującego obrazu w świecie potocznym, jakoby spółka nie była w najlepszej kondycji, co odzwierciedla się w cenach akcji spółki. Badanie branży, w której działa spółka, aktualnych rozmów na temat wdrożeń jednego z leków, a także informacje zaczerpnięte z ogólnodostępnych decyzji odnośnie procesu laboratoryjnego oraz z relacji certyfikacji, pozwala sądzić, że jest to świetna inwestycja, ale w perspektywie 6, 7, a nawet 8 letniej. Ceny akcji, według raportu biura detektywistycznego mogą wzrosnąć nawet o kilkaset procent. Są to informacje, które w życiu biznesowym są na wagę złota i dzięki tego typu rekonesansowi potencjalni inwestorzy są w stanie podejmować świadome i trafne decyzje. Praca biur detektywistycznych to nie tylko analiza dostępnych dokumentów, ale także analiza środowiska pracy, atmosfery panującej w zarządzie, które mają realny wpływ na poznanie prawdziwej otoczki danej spółki, kreującej środowisko pracy i będącej odzwierciedleniem prawdziwej kondycji spółki.

Praca biur detektywistycznych, w legalny sposób dostarcza nam informacji o prawdziwym sposobie funkcjonowania danej spółki. Żaden raport, oparty tylko o analizę ogólnodostępnych dokumentów nie da nam tyle ile może nam dać raport dostarczony z pełnego wywiadu gospodarczego. Biura detektywistyczne zatrudniają nie tylko specjalistów z danych dziedzin, odpowiedzialnych za analizę dokumentów, ale także z detektywów z krwi i kości, którzy nie lękają się niestandardowych działań.