Wycena stacji paliw dla Ciebie

Stacja paliw, tak jak inne typy nieruchomości komercyjnych, są kupowane i sprzedawane przez inwestorów, którzy zawsze uwzględniają potencjał generowania przychodu. Metodologia wyceny jest podobna jak w przypadku wyceny barów, restauracji, teatrów, kin, domów opieki etc. Autorzy wyceny skupiają się na specyfice praktyki i prawa w Anglii, Walii i Szkocji, jednak część z nich wprost odzwierciedla rynek stacji paliw.

Jak wycenić stację paliw?

fachowa wycena stacji paliwStacje paliw, podobnie jak inne nieruchomości komercyjne, podlegają obrotowi na wolnym rynku przez inwestorów, którzy uwzględniają potencjał generowania przychodu przez te nieruchomości według stanu aktualnego, jak i stanu w przyszłości. Fachowa wycena stacji paliw stosuje metodę zysków (wyjątkiem jest podejście porównawcze dla potrzeb skarbowo – podatkowych), w której podstawą obliczania dochodu z nieruchomości jest część dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości, ściśle związanym z jej specjalistycznym charakterem. Typowymi nieruchomościami, dla których się stosuje metodę zysków są: restauracje, obiekty sportowo – rekreacyjne oraz sale widowiskowe. Wpływy w tego rodzaju obiektach uzależnione są od dochodów z działalności prowadzonej na nieruchomości, w szczególności przez użytkownika, i stanowią odpowiednik wpływów czynszowych. Rynek stacji paliw rządzi się swoimi prawami. Nierzadko mamy do czynienia ze stacjami paliw, które działają samodzielnie, uzyskując dochód ze sprzedaży paliw i działalności handlowo – usługowej oraz w udziałach, zyskując wpływy właściciela ze sprzedaży paliw i odrębnie użytkowania działalności handlowo – usługowej lub też stanowią większą część kompleksu nieruchomości, np. miejsca obsługi podróżnych działających przy drogach szybkiego ruchu. Podstawowym pytaniem przy wycenie nieruchomości zabudowanych stacji paliw jest to, czy wycenie podlega nieruchomość sama w sobie jako stacja paliw czy też jako przedsiębiorstwo lub jego część. Dodatkową kwestią jest wycena ruchomego wyposażenia stacji paliw. W większości przypadków zbywane są ruchomości i wartości niematerialne oraz prawne. 

Aby prawidłowo przeanalizować popyt danej stacji paliw, należy zbadać potencjał lokalizacyjny. z uwzględnieniem liczby pojazdów, liczy samochodów osobowych, liczby mieszkańców w danej jednostce administracyjnej oraz obliczyć współczynnik liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. Konsekwencją tego będzie obliczenie popytu paliwa na obszarze danej gminy, miasta, powiatu przez samochody osobowe. Pod uwagę należy wziąć liczbę stacji konkurencyjnych na danym obszarze.