Udowodniona skuteczność psychoterapii systemowej

Do jednej z popularniejszych form psychoterapii należy podejście systemowe. Doskonale sprawdza sie ono zarówno w przypadku rodzin, jak i jednostki. Terapia systemowa zakłada, że relacje interpersonalne są szczególnie ważne dla naszego rozwoju psychciznego i dobrostanu. Pierwsze zaczątki teorii systemowej pojawiły sie już w latach pięćdziesiatych ubiegłego wieku. Wówczas po praz pierwszy zwrócono uwagę na szczególną rolę rodziny w postawaniu różncyh zaburzeń.

Na czym polega skuteczność terapii systemowej?

skuteczna terapia systemowa w krakowieTerapeuci sytemowi kompleskowo podchodzą do każdego człowieka. Są zdania, że każdy z nas jest częścią co najmniej kilku systemów. Każdy system jest wyjatkowy w swoim rodzaju i rządzi się swoimi prawami. Podczas psychoterapii omawiane są problemy wszystkich członków rodziny, a nie tylko wybranej jednostki, która przejawia widoczne trudności. Trzeba podkreślić, że profesjonalna i zarazem w pełni skuteczna terapia systemowa w Krakowie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów. Prowadzona jest przez certyfikowanych i doświadczonych teraputów, którzy mają nieszablonowe podejście. Psychoteraputa analizuje procesy zachodzące w danej grupie społecznej. W rodzinach dysfunkcyjnych często pomiedzy członkami zacierają się granice lub też wręcz przeciwnie wiezi są zbyt słabe. Kolejnym dosyć istotnym problemem jest pomijanie uczuć i potrzeb bliskich osób. Powszechnie znane jest zjawisko parentyfikacji. Wówczas dzieci niejako przejmują zadania i funkcje dorosłych, opiekują sie swoimi rodzicami, którzy wymagają od nich opieki. Terapia systemowa odkrywa historię rodzinną pacjenta lub pacjentów. Specjalista zwraca uwagę na to, czy wzroce komunikowania się obecne w danej grupie rodzinnej są funkcjonalne, czy też nieprawidłowe. Problemy z własciwą komuniakcja prowadzą do nieporozumień oraz napięć, które stanowią całkiem niemałe źródło stresu. Podczas rodzinnej sesji terapeutycznej powinni być obecni wszyscy członkowie, a przynajmniej większośc z nich. Każda osoba powinna mieć możliwość wypowiedzenia swojego zdania oraz przedstawienia własnego punktu widzenia.

Według teraputów systemowych każda rodzina lub też inna grupa społeczna jest systememe – jedynym i niepowtarzalnym w swoim rodzaju. W kazdym systemie świadomie bądź nieświadomie ustalane reguły funkcjonowania oraz sposoby komunikacji. W wielu rodzinach brakuje nici porozumienia, co z kolei rodzi pewne konflikty. Podczas psychoterapii prowadzonej w nurcie systemowym na jaw wychodzą różne dysfunkcjonalne, często nieuświadomione procesy.