Różnorodność modeli suwnic

 

Podstawowym motorem działalności zakładów produkcyjnych różnych branż jest zapewnienie ciągłości dostaw materiałów na poszczególne stanowiska robocze. Sprawa dotyczy również firm transportowych gdzie również czas załadunku i rozładunku towarów pełni kluczową rolę. Aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku niezbędne jest wyposażenie przedsiębiorstw w urządzenia, które pozwolą na szybkie i sprawne manipulowanie ładunkami o dużych gabarytach i dużej wadze. Znakomicie tą funkcję spełniają suwnice, które oferowane są przez producentów w wielu różnorodnych typach i modelach.

Funkcje i budowa suwnic

suwniceDokładny załadunek i rozładunek materiałów ciężkich oraz ich transport w ramach powierzchni przemysłowych i magazynowych jest możliwy dzięki suwnicom. Producenci oferują modele różniące się parametrami rozpiętości oraz udźwigu. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bydowę suwnicy ma ich przeznaczenie. Obecnie urządzenia  montowane wewnątrz hal to przede wszystkim suwnice pomostowe lub półbramowe. Zasadniczą cechą suwnic pomostowych jest to, że most umieszczony na tzw. czołownicach porusza się nad powierzchnią hali. Ruch odbywa się po zamontowanych na odpowiedniej wysokości torach. Czołownice zaopatrzone są w silniki elektryczne wprawiające w ruch koła czołownicy. Tory montuje się na elementach konstrukcyjnych hali lub gdy zachodzi potrzeba umieszcza się je na specjalnej konstrukcji nośnej. Wśród suwnic pomostowych wyróżniamy dwa jej rodzaje : jednodźwigarowe i dwudźwigarowe. Suwnice dwudźwigarowe posiadają dwa mosty i cechują się bardzo dużym udźwigiem. Po mostach porusza się cięgnik zaopatrzony w silniki elektryczne. Innym rodzajem suwnic są urządzenia zwane suwnicami bramowymi. Mają one zastosowanie przede wszystkim na otwartych terenach magazynowych i przeładunkowych przedsiębiorstw różnych branż. Odnosząc się do ich nazwy należy podkreślić, że kształtem przypominają bramę. Dźwigar umieszczony jest na dwóch pionowych wspornikach. Całość konstrukcji wyposażona jest w silniki elektryczne i koła. Ruch suwnicy bramowej odbywa się po specjalnie przygotowanym torowisku. Suwnice bramowe przyjmują bardzo różne rozmiary. Bardzo często w warsztatach wykorzystuje się małe modele suwnic bramowych, których konstrukcja jest mobilna. Najciekawsze modele są bardzo lekkie i wykonuje się je z aluminium.

Wykorzystanie różnorodnych suwnic to element nieodzowny we współczesnych przestrzeniach produkcyjnych i przeładunkowych. Producenci suwnic dla bezpieczeństwa użytkowania wprowadzają różne rozwiązania innowacyjne. Jednym z nich jest zaopatrzenie suwnic pomostowych w systemy antykolizyjne. Są one montowane w przypadku gdy po jednym torowisku porusza się więcej niż jedna suwnica. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość bezprzewodowego sterowania suwnicą za pomocą radia. Producenci z reguły konstruują suwnice na zamówienie dla konkretnego miejsca. Tak przygotowane urządzenie pozwala w sposób optymalny wykorzystać jego walory.

Poczytaj więcej o suwnicach na stronie http://fortech-cranes.pl/