Polecane autonatyczne kurtyny dymowe

W trakcie pożaru kurtyny dymowe powinny działać w sposób pełny i pewny. Gdy w odpowiednim czasie kurtyny nie znajdują się w pozycji pożarowej (kurtyny ruchome), zostały źle zaprojektowane, zamontowane (np. przeciek dymu na styku elementów kurtyn lub styku kurtyn z konstrukcją budynku przekraczają wartości określone w normie PN – EN 12101 – 1:2007) lub inne elementy systemu nie działają prawidłowo.

Zalety automatycznych kurtyn dymowych

kurtyny dymowe automatyczneNowoczesne kurtyny dymowe są głównie stosowane do tworzenia zbiorników dymu poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i gromadzenie go w określonym obszarze. Dym jest kierowany w określony obszar – kanalizowanie przepływu dymu. Zapobieganie lub opóźnianie napływu dymu do innych sfer lub pustek powietrznych. Działają jako przegrody oddzielające przestrzeń korytarza, lokale sklepowe, schody ruchome, klatki schodowe, szyb dźwigowy lub jako ekrany uszczelniające na granicach pustek powietrznych. Kurtyny dymowe automatyczne działają jako elementy wydzielające strefy dymowe, ekrany kierunkowe, ekrany na krawędziach pustych przestrzeni (np. w atriach). Są to elementy, które powstrzymują rozprzestrzenianie się dymu w pasażu, na klatkę schodową lub schody ruchome. Elementy, które zatrzymują dym w lokalu (np. sklepowym) przylegającym do pasażu – drogi ewakuacyjne. Ruchoma kurtyna dymowa składa się z płaszcza kurtyny (wykonany z tkaniny przeciwpożarowej), wału nawojowego, obudowy wału, listwy balastowej oraz napędu kurtyny. Płaszcz kurtyny ruchomej nawinięty jest na wał i utrzymywany w pozycji otwartej za pomocą silnika elektrycznego. W przypadku zagrożenia pożarowego następuje zwolnienie płaszcza kurtyny. Sterowanie kurtyny odbywa się za pomocą centrali sterowniczej. Automatycznie przechodzi z pozycji złożonej do pozycji pożarowej po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z centrali. Dodatkowo kurtyny ruchome możemy podzielić na dwa dodatkowe rodzaje. Kurty opadające w razie alarmu (np. sygnału wyzwalającego) lub awarii instalacji elektrycznej (np. w wyniku pożaru).

Zamontowanie kurtyn dymowych nie tylko chroni osoby znajdujące się w budynku, ale także umożliwia przeprowadzenie szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej, gwarantując większe bezpieczeństwo dla ratowników i poszkodowanych. Za ich pomocą klient jest w stanie stworzyć strefy wolne od dymu, w których temperatura będzie się utrzymywała poniżej wartości krytycznej. W momencie wybuchu pożaru tkanina dymoszczelna rozwija się automatycznie i tworzy zbiornik dymu. Dzięki nim obiekty mogą zachować pełną funkcjonalność.