Najlepsza folia dachowa MDM

Zamiast tradycyjnych pokryć dachowych, np. papy na tzw. pełnym deskowaniu, można bezpośrednio na krokwiach układać membrany czy folie dachowe. Stanowią one materiały wstępnego krycia, które zabezpieczają przed warunkami atmosferycznymi i zawilgoceniem. Folie i membrany to nowoczesne materiały izolacyjne, które umieszcza się w odpowiednich warstwach, w rejonach pokrycia dachu i jego ocieplenia.

Rodzaje folii dachowej

najlepsza folia dachowa mdmWysokoprzepuszczalna folia dachowa nie stanowi bariery dla pary wodnej z wnętrza domu. Możemy je układać bezpośrednio na wełnie mineralnej. Wentylacja, dzięki wysokiej przepuszczalności, powstaje samoistnie. Są to folie zbrojone lub z zatopioną tkanką o dużej paroprzepuszczalności. Folie niskoparoprzepuszczalne przepuszczają tylko niewielkie ilości pary. Stosowane są jako uszczelnienie pod pokrycia układane na łatach. Nie mogą stykać się z ociepleniem. Między folią a izolacją powinna powstać szczelina wentylacyjna. Powstają w ten sposób tzw. dachy wentylowane. Są w nich dwie szczeliny wentylacyjne: jedna pod pokryciem, a druga pod folią. Folie paroszczelne o bardzo niskiej przepuszczalności pary, przeznaczone do stosowania np. pod blachy układane na dachach wentylowanych. Folie paroizolacyjne układa się pod ociepleniem, od strony wnętrza. Chronią one wełnę mineralną (lub inną izolację) przed zawilgoceniem poprzez opóźnianie napływu pary z wnętrza domu. Najlepsza folia dachowa MDM charakteryzuje się odpornością na działanie promieni UV oraz wpływ ekstremalnie wysokich temperatur. Są wyjątkowo wytrzymałe na rozdzieranie i rozciąganie. Folie stosuje się w celu zmniejszenia zagrożenia wilgocią z zewnątrz (wody opadowe) oraz pochodzącą z wnętrza (skroplona para wodna). W razie uszkodzenia pokrycia dachowego albo w trakcie prac dekarskich , materiały te stanowią tymczasowe zabezpieczenie przed opadami. Folie pełnią też funkcję ochrony przed kurzem i pyłami podczas wieloletniej eksploatacji dachu. Ponadto są wiatroszczelne, chronią izolację cieplną dachu przed przedmuchiwaniem przez wiatr.

Zastosowanie folii wstępnego krycia sprawdza się w dachach domów z poddaszem nieużytkowym. Tam przestrzeń nad ocieplonym stropem może być wentylowana. Folie znajdują zastosowanie w ocieplanych dachach budynków gospodarczych, magazynowych czy przemysłowych. Tam, ze względu na funkcję dachu i jego prosty kształt, nie jest potrzebna duża przepuszczalność izolacji wiatrochronnej i wodochłonnej. Najważniejsza jest wytrzymałość i niskie koszty budowy dachu. Membrany warto stosować przy dachach niewentylowanych.