Mentoring we wspinaczce

Każdy realizowany zgodnie z zaleceniami programowymi Polskiego Związku Alpinistycznego kurs wspinaczkowy powinien być wykonywany pod nadzorem instruktorów z odpowiednimi uprawnieniami i spełniać zalecenie PZA odnośnie maksymalnej ilości kursantów przypadających na instruktora. Wówczas będziemy mieli pewność, że szkolenie odbędzie się w zgodzie z procedurami bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że regulacje PZA są jedynie handicapem, do którego szkoły wspinaczkowe i instruktorzy powinni się zastosować. Są jednak szkoły, w których znajdziemy jeszcze bardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa.

Indywidualne podejście w kursach wspinaczkowych

kurs wspinaczkowy z instruktoremPolski Związek Alpinistyczny przyjmuje pewne zasady dotyczące maksymalnej ilości osób przypadających na jednego instruktora. W kursie wspinaczki na ścianie wspinaczkowym jest to maksymalnie 6 osób dla jednego instruktora. W kursach: wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych, wspinaczki skalnej po własnej asekuracji, pełnego kursu wspinaczki skalnej mamy do czynienia z limitem maksymalnie 4 osób na jednego instruktora. Kursy wspinaczki skalnej wielowyciągowej po drogach ubezpieczonych i taternicki t maksymalny limit 3 osób na jednego instruktora. Wprowadzenie maksymalnego limitu ma za cel utworzenie grup, w których każdy z uczestników będzie szkolony z należytą pieczołowitością i zostanie mu zagwarantowane maksimum bezpieczeństwa. Oczywiście, są to limity maksymalne. Możemy spotkać się ze szkoleniami, w których instruktorzy są indywidualnie przydzieleni do danego kursanta. Tego typu kurs wspinaczkowy z instruktorem pozwala wycisnąć maksimum z tego, co do zaoferowania ma kurs. Indywidualna opieka pozwala szybciej opanować wszystkie techniczne nowości dla kursanta, a także uczy pokory w obcowaniu z bardzo doświadczonym instruktorem. Tego typu kursy pozwalają lepiej się skupić na praktycznych elementach wspinaczki, a także opanować wytyczne PZA, które opisane są jako opcjonalne, jak np. wykorzystanie aplikacji internetowych, internetowych map, czy prowadzenie lin dwutorowo. Mentoring w kursach wspinaczkowych jest coraz bardziej popularny.

Indywidualna opieka instruktora wspinaczkowego pozwala przenieść kurs wspinaczkowy na inny poziom. Kursant oszczędza czas spędzony na obserwowaniu innych kursantów, a więcej godzin spędza na codziennej praktyce. Oczywiście, obserwowanie i uczenie się na błędach innych jest dobrym sposobem, ale jeszcze lepszym, a przynajmniej skuteczniejszym jest uczenie się na swoich błędach i ich korygowanie na bieżąco po okiem profesjonalisty.