Jak wykonać pomiary elektryczne?

 

Wszędzie tam, gdzie do sieci podłączone są odbiorniki o dużej mocy konieczne jest monitorowanie najważniejszych wielkości. Każda maszyna czy urządzenie, która pobiera dużą moc posiada własną charakterystykę mogącą wpływać na całą sieć do której są podłączone również inne elementy. To może znacznie wpływać na ich funkcjonowanie. Przykładem może być chociażby spadek napięcia zasilającego czy zmiana częstotliwości bazowej.

Pomiar standardowych parametrów sieci

standardowe parametry jakościowe energii elektrycznejDodatkowo obserwowane są również harmoniczne prądu czy napięcia, które mogą również negatywnie oddziaływać na inne urządzenia. Właśnie dlatego kluczowym jest żeby w zakładach przemysłowych monitorowane były standardowe parametry jakościowe energii elektrycznej, które mają wpływ na funkcjonowanie sprzętów. Można tutaj wspomnieć chociażby wartość napięcia, natężenie prądu czy wyżej wspomnianą moc. Do parametrów jakościowych można również zaliczyć współczynnik mocy czy wcześniej wspomniane współczynniki związane z zawartością harmonicznych. Dodatkowo monitorować należy wszelkie zaniki, zapady i wahania napięcia zasilającego. Kluczem do zachowania ciągłości procesu o zakładanej wydajności jest bowiem zapewnienie stałego napięcia, które zasila poszczególne maszyny czy linie technologiczne. W celu spełnienia powyższych założeń stosowane są analizatory sieci, które występują w różnych postaciach. Na rynku spotkać można między innymi analizatory jedno oraz trójfazowe. Te drugie stosuje się w zakładach przemysłowych, gdzie zainstalowane są maszyny o znacznej mocy. Podczas wyboru odpowiedniego urządzenia pomiarowego warto kierować się między innymi dokładnością jego wskazań oraz możliwością podłączenia go do sieci. Analizatory są bowiem w stanie mierzyć oraz przesyłać zmierzone wartości do jednostki centralnej, gdzie można je dalej obrabiać. Dzięki temu możliwe jest porównanie wartości archiwalnych z osiąganymi w danym momencie. W ten sposób można sprawdzić czy zakładane usprawnienia na prawdę sprawdzają się w warunkach rzeczywistych.

Jak widać w nowoczesnych zakładach przemysłowych należy stosować rozwiązania pozwalające lub ułatwiające podejmowanie decyzji o inwestycjach czy przebudowie określonych linii technologicznych. Dużą rolę odgrywa tu stan sieci elektrycznej oraz jakość energii. Jej zaburzenia mogą powodować właśnie przestarzałe maszyny czy urządzenia, w których występują usterki. Te, których z różnych względów nie można zmodernizować kwalifikują się jedynie do wymiany. Dzięki temu oszczędzone mogą być znaczne środki związane z zakupem mediów i ich przetwarzaniem przez urządzenia wykonawcze.