Jak działa rozdzielnica?

Podczas prac budowlanych bardzo często okazuje się, ze nie ma możliwości podłączenia do sieci elektrycznej. Do niedawna w takich sytuacjach, budowlańcy korzystali z agregatów prądotwórczych. Szybko okazało się jednak, że nie zapewniają one odpowiedniego bezpieczeństwa podłączanym do nich sprzętom.

Jakie rodzaje rozdzielnic budowlanych znamy?

rozdzielnice budowlane pceW wielu sytuacjach podczas prac budowlanych, robotnicy nie maja możliwości skorzystania z sieci eklektycznej. Dzieje się tak dlatego, ze w większości sytuacji budynki, które są poddawane pracom wykończeniowym, nie są podłączone jeszcze do sieci elektrycznej. Do niedawna w takich sytuacjach pracownicy budowlani wykorzystywali agregaty prądotwórcze. Z czasem jednak okazało się, ze generowane przez te urządzenia przepięcia, zwarcia i spadki napięcia są bardzo niekorzystne dla podłączonego do nich sprzętu. Może to bowiem doprowadzić do ich poważnego uszkodzenia, a jak wiadomo, sprzęt budowlany jest bardzo kosztowny. Dlatego też firmy budowlane zaczęły poszukiwać alternatywnych sposobów na zaopatrywanie się w energie elektryczną. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, wykorzystując w tym celu rozdzielnice budowlane pce. Jak się bowiem okazało, rozdzielnice takie są bardzo skuteczne jeżeli chodzi o zapobieganie wszelkim przepięciom, zwarciom, czy spadkom napięcia, tak szkodliwym dla wszelkiego sprzętu elektrycznego, w tym również i budowlanego. Dlatego też w obecnych czasach, to właśnie rozdzielnice budowlane zyskują największą popularność, stopniowo wypierając z rynku używane wcześniej agregaty prądotwórcze. Poszczególne modele rozdzielnic mogą się bardzo mocno między sobą różnic. Główne różnice pomiędzy nimi to z pewnością maksymalna moc generowanego prądu, którą są w stanie zapewnić te urządzenia. Im większa moc, tym więcej urządzeń elektrycznych można podłączyć do danej rozdzielnicy. Kolejne różnice zaś to różnego rodzaju zabezpieczenia przeciw napięciowe, w które została wyposażona dana rozdzielnica. Im ich więcej, tym z pewnością danemu modelowi rozdzielnicy można bardziej zaufać, nawet w profesjonalnych zastosowaniach. Obecnie rozdzielnice budowlane cieszą się coraz większą popularnością, również wśród użytkowników prywatnych. Często są one wykorzystywane także przez organizatorów imprez plenerowych.

W obecnych czasach wiele firm budowlanych nie czeka z pracami budowlanymi do momentu, w którym dany budynek zostanie podłączony do elektryczności. Zamiast tego wyposażają się one w swoje własne źródło energii. Ważne, by posiadało ono zabezpieczenia chroniące przed przepięciami i zwarciami energii elektrycznej.