Hale – pomieszczenia specjalnego przeznaczenia

 

W architekturze hala jest dużym pomieszczeniem, zwykle o wysokości większej niż jedna kondygnacja, a przede wszystkim do specjalnego użytku – w obrębie budynku lub gminy. Hala może być podrzędną częścią kompleksu budynków (np. hala recepcyjna) lub jego istotną częścią (hala targowa, hala montażowa). Jako przestrzeń publiczna, hala pełni funkcję starożytnej agory. W zależności od ich funkcji można wyróżnić różne typy budynków, np. hala dystrybucyjna, hol recepcyjny lub kontuar dworcowy dla poziomego dostępu do budynku.

Rodzaje budynków i hal

hale producentDo gromadzenia obywateli na imprezach, zazwyczaj w formie wielofunkcyjnych sal (z miejscami siedzącymi lub bez oraz dzielone) przeznaczone są hale miejskie i gminne. Tymczasowe hale festiwalowe i targowe to zazwyczaj konstrukcje, które są demontowane po danej imprezie. Hale sportowe i szkolne wyposażone są w ruchome lub stałe siedziska trybun oraz niezbędne pomieszczenia pomocnicze. Kolejnym rodzajem hal są hale kongresowe i sale parlamentarne, zazwyczaj urządzone jak teatry lub kina ze stałymi szczeblami i rzędami siedzeń. Z kolei hale szklane składają się głównie z przezroczystych powierzchni w ich zewnętrznej powłoce (np. ogrody botaniczne, hala podnośników towarowych Tropical Islands w Halbe pod Berlinem, która została przekształcona w park rozrywki, hale producent). Hale kościelne są szczególną formą auli o stałych miejscach siedzących. Do zabezpieczonej przed wpływami atmosferycznymi obsługi transakcji zakupu, zwykle z wykorzystaniem stołów wystawowych, lad lub stoisk pomiędzy korytarzami dostępowymi służą hale targowe i handlowe. Natomiast hale montażowe, fabryczne i magazynowe same w sobie nie służą do montażu lecz do produkcji lub magazynowania przedmiotów. Konstrukcja i wystrój wnętrz tych hal mogą być bardzo różne pod względem przeznaczenia i wymagań, podobnie jak zastosowane materiały i wyposażenie techniczne (ogrzewanie, oświetlenie itp.). Otwarty lub półotwarty budynek lub część budynku, która oferuje jedynie ochronę przed deszczem i słońcem, może być również halą.

W miastach, ze względów estetycznych, instalacje transformatorowe i rozdzielnice są zazwyczaj zlokalizowane w halach. Również urządzenia do przesyłu prądu stałego wysokiego napięcia znajdują się zazwyczaj w specjalnych halach przekształtnikowych. W przypadku elektrowni turbiny i generatory znajdują się w hali turbin, która w niektórych elektrowniach Europy Wschodniej może być dość długa (np. hala turbin dawnej elektrowni jądrowej Lubmin ma około 1 kilometra długości).