Dobre odwadnianie osadów zmniejszy koszty

Podczas procesu oczyszczania ścieków dochodzi do powstawania osadów, które powinny być w odpowiedni sposób odwadniane. Wraz z rosnącymi kosztami, które związane są z zagospodarowaniem ścieków wiele osób decyduje się na odwadnianie. Takie proces przebiega zwykle dzięki georurom lub za pomocą innych urządzeń.

Na czym polega odwadniane ścieków?

efektywne odwadnianie osadówRynek technologiczny stale się rozwija i powstają coraz nowsze oraz innowacyjne rozwiązania, które stosowane są w różnych dziedzinach. Ten rozwój dotyczy również odwadniania. Efektywne odwadnianie osadów może znacznie zmniejszyć koszty zagospodarowania ścieków. Jednak musi być ono przeprowadzone w odpowiedni sposób. Cały proces odwadniania polega na obniżeniu zwartości wody w osadach, w taki sposób aby znajdowało się jak najmniej wody. W trakcie takiego procesu usuwana jest woda kapilarna. Podczas procesu rozdzielany jest osad na suchą masę oraz na odciek. W efekcie osad jest znacznie zmniejszony jeśli chodzi o objętość. Osad przefermentowany kierowany jest do stacji odwadniającej osad. Służą do tego filtracyjne prasy taśmowe, komorowe, prasy śrubowe czy różnego rodzaju wirówki oraz dekantery. Odwadnianie osadów może przebiegać naturalnie lub mechanicznie za pomocą specjalnych urządzeń. Naturalne może przebiegać poprzez metody tak zwanego poletka czy laguny. Jednak jak można się domyślić mechaniczne odwadnianie jest znacznie lepszą metodą, która coraz częściej stosowana jest na średnich i dużych oczyszczalniach ścieków. Sam proces odwadniania osadów powinien być poprzedzony zagęszczaniem, który wpływa na zmniejszenie kosztów. Jeśli rośnie sucha masa w osadzie, to proporcjonalnie koszty odwadniania maleją. Woda, która znajduje się w takich osadach może być związana albo wolna. Znaczny wpływ na końcowy efekt ma uwodnienie początkowe, zawartość substancji stałych oraz wstępne przygotowanie osadów. Na cały proces ma również wpływ jakość osadu oraz opór właściwy. Wiele procesów odwadniania osadów połączone jest wraz z higienizacją. Ma to miejsce głównie w większych oczyszczalniach. Uzyskany osad po odwodnieniu higienizowany jest wapnem. W niektórych przypadkach, w zależności od wyboru maszyny możliwe jest ograniczenie czynnika ludzkiego do absolutnego minimum.

Proces odwadniania osadu pozwala na zmniejszenie wielu kosztów. Wśród nich można znaleźć zużycie energii elektrycznej, ponieważ większość takich urządzeń jest energooszczędna. Innym aspektem pod względem oszczędności jest mniejsze zużycie chemikaliów w postaci fluktuantów czy koagulantów. Reasumując odwadnianie osadu niesie za sobą wiele zalet, których nie odbierze tradycyjne oczyszczanie ścieków.