Czym jest wialnia do zboża?

Wialnia to urządzenie rolnicze napędzane siłą mięśni lub – coraz częściej – silnikiem mechanicznym służące do oczyszczenia młóconego ziarna z zanieczyszczeń. Przed wynalezieniem wialni, ziarno oczyszczano poprzez podrzucanie go na lekkim wietrze. Ciężkie ziarna spadały na ziemię, a lekki plew był zabierany przez wiatr. Ręcznie napędzana wialnia składa się z drewnianej obudowy tworzącej kanał do przewiewania i obudowy wentylatora odśrodkowego wykonanego z kilku płaskich łopatek i sit. Wentylator napędzany korbą kierował powietrze do kanału.

Zastosowanie wialni do zboża

lekkie wialnie do zbożaDawniej wialnia była oddzielną maszyną, a teraz stanowi część młocarni, która jednocześnie młóci i wieje lub części kombajnu, który kosi, młóci i wieje. Ma to swoją wadę – w ten sposób tracimy plewę, która jest składnikiem paszy dla świni domowej. We współczesnych kombajnach stosuje się system dwóch sit górnych (wstępnego i zasadniczego) podwiewanych wiatrem. W kombajnach stosuje się sita żaluzjowe zbudowane z równoległych blaszek o regulowanym nachyleniu. Lekkie wialnie do zboża czyszczą na zasadzie różnicy grubości frakcji. Poprzez króciec zasypowy nieoczyszczone ziarno spada na sito górne czyszczalni. Posuwisto – obrotowy ruch poziomy skrzyni z sitami przemieszcza ziarno po umieszczonych pod kątem sitach, co powoduje efektywniejsze czyszczenie ziarna. Grube zanieczyszczenia przemieszczają się po powierzchni sita górnego i korytkami wypada do zanieczyszczeń grubych, a ziarno spada na dolny poziom sit. Na dolnym poziomie zanieczyszczenia drobne są przesiewane przez specjalne korytko są wprowadzane do zbiornika zanieczyszczeń drobnych, a całkowicie oczyszczone ziarno kierowane jest do kanału aspiracyjnego, gdzie jest ostatecznie oczyszczane z lekkich zanieczyszczeń. Pozostałości lekkich zanieczyszczeń porywane są przez powietrze. Separatory pneumatyczne wykorzystują różnicę właściwości aerodynamicznych i gęstość pomiędzy ziarnem a zanieczyszczeniem. 

Zlokalizowanie urządzeń czyszczących powinno być poprzedzone wykonaniem projektu lub planu ustawienia, który zapewni prawidłowe działanie tego urządzenia. Urządzenia czyszczące w układzie linii technologicznej nie mogą być ,,wąskim gardłem”, muszą charakteryzować się wydajnością czyszczenia dostosowaną do wydajności pozostałych elementów tej linii. Zapewni to odpowiednią ciągłość pracy. Urządzenia czyszczące powinny być instalowane w pomieszczeniach chroniących je przed wpływami czynników zewnętrznych i dobrze oświetlonych. Takie usytuowanie urządzenia ułatwi kontrolę i regulację urządzenia.