Badania geotechniczne gruntów

W budownictwie najważniejszym elementem jest podłoże na którym stoi budowla. Możemy użyć nie wiem jak drogich i jakościowo dobrych materiałów, ale jeśli z gruntem będzie coś nie tak to wszystko może runąć szybciej niż się tego spodziewamy. Dlatego obecnie kładzie się duży nacisk na przygotowanie podłoża i odpowiedni poziom badań, który często jest już narzucony na etapie specyfikacji.

Wykorzystanie geotechniki w Poznaniu

geotechnika poznańJak już mieliśmy okazje zobaczyć przy okazji budowy wielu obiektów budowlanych, a zwłaszcza tras drogowych w Poznaniu, podłoże nie jest już traktowane po macoszemu, a dokładnie przygotowywane. Warstwy wzmacniające są projektowane w sposób poprawiający jakość podłoża, a wykonawcy posiadają odpowiedni sprzęt i kwalifikacje, która pozwala na odpowiednie wykonanie poszczególnych warstw. Całość powinny dopełnić tylko odpowiednio przeprowadzane badania podłoża, które w sposób jasny odpowiedzą nam na pytanie, czy dobrze je zagęściliśmy i czy powinniśmy jeszcze nad nim popracować. Poszukując odpowiedniego geotechnika Poznań może szczycić się całkiem pokaźnym gronem ekspertów. Być może jest to związane z występowaniem na terenie miasta odpowiedniej uczelni wyższej świadczącej takie usługi, a być może właśnie dzięki rozwojowemu charakterowi miasta sprowadza się tutaj wielu specjalistów. Dobra firma geotechniczna posiada nowoczesny i sprawdzony sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty za pomocą którego dokonuje się różnych badań. Najczęściej sprawdza się nośność i zagęszczenie terenu za pomocą specjalnych płyt, które badają osiadanie gruntu po przyłożeniu do nich wzorcowego obciążenia. Ma to za zadanie symulować sytuację, w której znajdzie się grunt jeśli zaczniemy go eksploatować i odpowie na pytanie jak bardzo ulegnie on odkształceniu. Jeśli wszystko będzie się mieściło w odpowiednich wartościach grunt uważa się za dopuszczony do kolejnych etapów budowy. Dodatkowymi badaniami geotechnicznymi są też badania wodne wilgotności i stanu gruntów spoistych, które mają tą właściwość, że będąc suche lub nie przekraczając pewnego poziomu wilgotności stanowią bardzo dobry materiał nośny pod budowę, ale jeśli przekroczą graniczną wilgotność ulegają uplastycznieniu.

Inwestorzy zdają sobie obecnie sprawę z wagi badań gruntów na budowach i rozumieją konsekwencje niedopilnowania niektórych spraw z gruntem związanych. Właśnie z tego powodu w wielu specyfikacjach występują zapiski o konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych na danym odcinku pomiarowym. Wszystko po to aby zwiększyć jakość robót budowlanych.